Träningstider​

Vi tränar tisdagar, torsdagar och söndagar i Motionsrum B i Högdalshallen från 17:30 till 21:00 på tisdagar och torsdagar samt 13:00 till 15:30 på söndagar.
Ni hittar dojon genom att gå in genom stora entrén och gå rakt fram förbi trappan och in i korridoren till höger.
Träningarna är uppdelade i två olika pass och man får delta i vilka av passen man vill och hur många man vill, även om de är fokuserade på olika tränandegrupper.

Tisdagar och torsdagar

Pass 1 börjar 17:30 och håller på fram till 18:45. Det här passet är främst menat för nybörjare från 8 år.

Pass 2 börjar 19:00 och håller på fram till 21:00. Det här en fortsättning på första passet och är främst menat för personer från 12 år och personer som har oranget bälte eller högre.

Söndagar

Pass 1 börjar 13:00 och håller på fram till 14:00. Det här passet är bara för barn 5 till 8 år.

Pass 2 börjar 14:00 och håller på fram till 15:30. Det här är en öppen träning där alla medlemmar är välkomna oavsett ålder eller bälte.

Träningsavgift

Både medlemsavgiften och träningsavgiften betalas vid början av terminen på Plusgiro 487 67 86-7.
Ange namn och personnummer för den tränande vid inbetalning.

Medlemsavgiften är 100kr per år och betalas endast i början av året. Skulle den tränande börja först på höstterminen är medlemsavgiften istället 50kr det första året och betalas på hösten istället det första året.

Träningsavgiften är 500kr per termin för personer under 18 år och 600kr för vuxna.
Ifall flera personer inom samma familj vill träna så gäller däremot följande priser oavsett ålder på de tränande:

2 personer kostar tillsammans 750 kronor.

3 personer eller fler kostar tillsammans 1000 kronor.

Nybörjare får komma och prova på två gånger gratis och får då låna en judogi (en träningsdräkt) på plats. En egen gi ska dock köpas in av den tränande ifall de väljer att fortsätta träna.

KLUBBSHOP

Vi har tillsammans med Barko sport tagit fram en kollektion med klubbkläder som man kan köpa om man vill.

För att beställa klubbkläder går man in på https://www.barekohuddinge.se/klubbshop/hogdalen-judo/ och väljer det man vill ha. Vill man så kan man dessutom välja att få sitt namn tryckt på kläderna man köper där. Beställningen och betalningen gör man direkt på Barekos hemsida, så man behöver inte meddela klubben om man vill beställa något därifrån.

Vill ni testa kläderna och storlekarna innan ni beställer kan man göra det hos Bareko i Huddinge.

KontaktUppgifter

En fullständig adress inkluderar adress, postnummer och postort
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För myndiga medlemmar kommer den användas vid vanlig kommunikation
För myndiga medlemmar kommer den användas vid vanlig kommunikation