Träningsavgift

Både medlemsavgiften och träningsavgiften betalas vid början av terminen på Plusgiro 487 67 86-7.
Ange namn och personnummer för den tränande vid inbetalning.

Medlemsavgiften är 100kr per år och betalas endast i början av året. Skulle den tränande börja först på höstterminen är medlemsavgiften istället 50kr det första året och betalas på hösten istället det första året.

Träningsavgiften är 500kr per termin för personer under 18 år och 600kr för vuxna.
Ifall flera personer inom samma familj vill träna så gäller däremot följande priser oavsett ålder på de tränande:

2 personer kostar tillsammans 750 kronor.

3 personer eller fler kostar tillsammans 1000 kronor.

Nybörjare får komma och prova på två gånger gratis och får då låna en judogi (en träningsdräkt) på plats. En egen gi ska dock köpas in av den tränande ifall de väljer att fortsätta träna.

KontaktUppgifter

En fullständig adress inkluderar adress, postnummer och postort
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För minderåriga medlemmar behöver kontaktpersonen vara barnets vårdnadshavare
För myndiga medlemmar kommer den användas vid vanlig kommunikation
För myndiga medlemmar kommer den användas vid vanlig kommunikation